Prezydium

prezes – Com! Paweł Ernst x

wiceprezes – Com! Jarosław Romaniuk xx

sekretarz – Com! Karol Krzysztofik xxx

olderman – Fil! Dawid Dynarowski xxxx

Prezydium Koła Filistrów

prezes – Fil! Dawid Dynarowski

wiceprezes – Fil! Krzysztof Adam Tyszka

sekretarz – Fil! Jacek Bartkiewicz