Prezydium

prezes – Com! Franciszek Jóźwicki x

wiceprezes – Com! Tomasz Pawluk xx

sekretarz – Com! Tomasz Kowalczyk xxx

olderman – Com! Robert Przybycień xxxx

Prezydium Koła Filistrów

prezes – Fil! Paweł Włodarczyk x

sekretarz – Fil! Paweł Ernst xxx