Prezydium

prezes – Com! Mikołaj Rewucki

wiceprezes – Com! Tomasz Koprowski

sekretarz – Com! Mateusz Dłubak

olderman – Com! Robert Przybycień

Prezydium Koła Filistrów

prezes – Fil! Paweł Ernst

wiceprezes –  Fil! Krzysztof Tyszka

sekretarz – Fil! Jarosław Romaniuk