Prezydium

prezes – Com! Hubert Górecki x

wiceprezes – Com! Grzegorz Niemkiewicz xx

sekretarz – Com! Mateusz Dłubak xxx

olderman – Com! Robert Przybycień xxxx

Prezydium Koła Filistrów

prezes – Fil! Paweł Ernst x

wiceprezes –  Fil! Krzysztof Tyszka xx

sekretarz – Fil! Jarosław Romaniuk xxx