Idea

Zasadniczym celem Aquilonii jest wykształcenie elity państwa polskiego, jak czyni to od ponad stu lat, czego jej członkowie niejednokrotnie dowiedli.

Aby stać się Aquilonem należy zostać zaproszonym, a także spełnić obiektywne kryteria: płeć męska, obywatelstwo akademickie warszawskiej szkoły wyższej, niezaprzeczalna polskość, wyznanie rzymsko-katolickie oraz zdolność honorowa. Osoba wstępująca do Aquilonii staje się fuksem (f!). W tym czasie usługuje pełnoprawnym członkom oraz pod opieką oldermana kształci charakter i uczy się obyczajów korporacyjnych.

Po złożeniu egzaminu barwiarskiego i przysięgi fuks staje się comilitonem (Com!) – otrzymuje prawa, w tym dostęp do tajemnicy Koła oraz szczególne powinności wobec Korporacji.

Po ukończeniu studiów comiliton staje się filistrem (Fil!), którego rola sprowadza się do wspierania radą i sakwą.