Deklaracja ideowa Związku Polskich Korporacji Akademickich

My studenci polscy skupieni w korporacjach akademickich uznając, że świadome życie każdego człowieka powinno być podporządkowane realizacji celów, ułożonych według ich wartości w systemie wzajemnych powiązań oświadczamy że:

  1. Korporant uświadamiając sobie absolutny cel życia każdego człowieka, wyrażony w Prawdzie Objawionej ujętej i tłumaczonej przez religię katolicką, w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etyki chrześcijańskiej wynikającej z nauki Kościoła Katolickiego.
  2. Doczesnym celem życia każdego korporanta jest praca dla dobra Polski, dla Jej wielkości i potęgi. Dobro Narodu i Państwa jest dla niego najwyższym prawem, nakazem moralnym i drogowskazem postępowania.
  3. Pracę dla Polski korporant pojmuje jako pracę dla całego narodu. Przeciwstawia się on wszelkim prądom i dążeniom, które ponad interes Narodu i Państwa jako całości wynosić pragną interesy osobiste, partyjne czy klasowe.
  4. Korporant zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa obcych żywiołów, które grożą zatraceniem przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą jednolitego narodowego charakteru. Wszędzie i zawsze staje on w obronie polskości, zarówno w dziedzinie dóbr duchowych, jak i materialnych.
  5. W korporacjach panuje duch demokratyzmu, łączności braterskiej i równości. Korporant nie może wynosić się ponad innych z powodu swego urodzenia, majątku, czy stanowiska. Każdy Polak jest dla niego bratem.