NiW 2022-2023

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia zakwalifikowała się na dofinansowanie z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 139 912,50 zł na realizację projektu o nazwie „Podtrzymywanie i promowanie polskiej kultury akademickiej”. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania prowadzące do podtrzymywania i promowania polskiej kultury akademickiej ale również zmierzające do wzmacniania naszych kompetencji.