Start

AQUILONIA to kuźnia elit, stowarzyszenie studentów i absolwentów warszawskich uczelni wyższych, których życiowym celem jest praca dla dobra Ojczyzny w myśl dewizy Omnia pro Patria. Swój model wychowawczy opiera na trzech wartościach wyrażonych barwami: miłość Ojczyzny (wiśniowa), prawda (biała) i stałość (błękitna).

Historia

AQUILONIA została założona 9 marca 1915 r. przez 11 ziemian – studentów późniejszej SGGW. Nasilenie działań wojennych kazało jeszcze tego samego roku zaprzestać działalności i zaangażować się w walkę zbrojną o długo wyczekiwaną niepodległość.

Po wojnie polsko-bolszewickiej 11 studentów założyło nową Aquilonię 4 listopada 1921 r. Kilka lat później dokonano scalenia obydwu organizacji, czego pozostałością są barwy błękitno-białe noszone przez oldermana.

Kolejnym momentem, kiedy Aquiloni po raz kolejny musieli zaświadczyć daniną krwi swą miłość do Ojczyzny był rok 1939. Korporacja zawiesiła działalność a członkowie wstępowali do wojska (AK i NSZ). Wielu z nich nie przeżyło wojny, część musiała uchodzić za granicę; niemal wszyscy byli później represjonowani przez okupanta sowieckiego, ale każdy sprostał wyzwaniu rzuconemu przez Honor.

5 listopada 1996 r. ostatnich 11 filistrów Aquilonii wyraziło zgodę na przyjęcie nowego pokolenia comilitonów, czym przywrócili ją do życia po upadku komuny. Tak trwa do następnego czasu próby.

 

Idea

Zasadniczym celem Aquilonii jest wykształcenie elity państwa polskiego, jak czyni to od ponad stu lat, czego jej członkowie niejednokrotnie dowiedli.

Aby stać się Aquilonem należy zostać zaproszonym, a także spełnić obiektywne kryteria: płeć męska, obywatelstwo akademickie warszawskiej szkoły wyższej, niezaprzeczalna polskość, wyznanie rzymsko-katolickie oraz zdolność honorowa. Osoba wstępująca do Aquilonii staje się fuksem (f!). W tym czasie usługuje pełnoprawnym członkom oraz pod opieką oldermana kształci charakter i uczy się obyczajów korporacyjnych.

Po złożeniu egzaminu barwiarskiego i przysięgi fuks staje się comilitonem (Com!) – otrzymuje prawa, w tym dostęp do tajemnicy Koła oraz szczególne powinności wobec Korporacji.

Po ukończeniu studiów comiliton staje się filistrem (Fil!), którego rola sprowadza się do wspierania radą i sakwą.

Słynni Aquiloni

prof. Bogusław Dunin-Borkowski – dr honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, dr Jan Glinka – historyk Białegostoku i regionu, Aleksander Heinrich – prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, prof. Aleksander Jackowski – rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Jan Jacoby – prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Naukowego w Paryżu, członek władz Związku Artystów Scen Polskich, ZAiKS i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Zygmunt Jarmicki – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prof. Eugeniusz Jarra – historyk filozofii prawa i myśli politycznej, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, działacz polonijny, Edward Kemnitz – prawnik i ekonomista, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Jerzy Daniel Kędzierski – dowódca Kompanii „Supraśl” w powstaniu warszawskim, prof. Tadeusz Kosiewicz – dziekan Wydziału Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej, Stefan Łochtin – dziennikarz, publicysta i redaktor prasy narodowej, Witold Łyżwiński – adwokat, dowódca I Kompanii w Batalionie „Gozdawa” w powstaniu warszawskim, dr Andrzej Marchwiński – dr nauk ekonomicznych, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej, pracownik MSZ, Zbigniew Stypułkowski – adwokat, poseł z listy Stronnictwa Narodowego, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego sądzony przez Sowietów w tzw. „procesie szesnastu”, prof. Wiktor Sudra – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, bp Antoni Szlagowski – dr teologii, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Władysław Tatarkiewicz – filozof i historyk filozofii, dr Wojciech Wasiutyński – dr prawa, publicysta katolicko-narodowy

Kontakt

Adres e-mail:

korporacja.aquilonia@gmail.com

Adres korespondencyjny:

ul. Woronicza 4 lokal 11
02-625 Warszawa

Dane stowarzyszenia:

KRS: 0000727953
REGON: 38002709400000
NIP: 5213824259
Numer konta Nest Bank: 64 2530 0008 2090 1035 9669 0001