Słynni Aquiloni

prof. Bogusław Dunin-Borkowski – dr honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, dr Jan Glinka – historyk Białegostoku i regionu, Aleksander Heinrich – prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, prof. Aleksander Jackowski – rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Jan Jacoby – prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Naukowego w Paryżu, członek władz Związku Artystów Scen Polskich, ZAiKS i Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Zygmunt Jarmicki – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prof. Eugeniusz Jarra – historyk filozofii prawa i myśli politycznej, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, działacz polonijny, Edward Kemnitz – prawnik i ekonomista, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Jerzy Daniel Kędzierski – dowódca Kompanii „Supraśl” w powstaniu warszawskim, prof. Tadeusz Kosiewicz – dziekan Wydziału Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej, Stefan Łochtin – dziennikarz, publicysta i redaktor prasy narodowej, Witold Łyżwiński – adwokat, dowódca I Kompanii w Batalionie „Gozdawa” w powstaniu warszawskim, dr Andrzej Marchwiński – dr nauk ekonomicznych, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej, pracownik MSZ, Zbigniew Stypułkowski – adwokat, poseł z listy Stronnictwa Narodowego, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego sądzony przez Sowietów w tzw. „procesie szesnastu”, prof. Wiktor Sudra – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, bp Antoni Szlagowski – dr teologii, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Władysław Tatarkiewicz – filozof i historyk filozofii, dr Wojciech Wasiutyński – dr prawa, publicysta katolicko-narodowy